advertise

پخش ورزشی آلپ

پخش ورزشی آلپ در زمینه ورزش شنا با به کارگیری از تجربه اساتید بزرگ و پیشکسوت در این زمینه و همچنین فعالیت در قالب پروژه های ورزشی و استانی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ شروع و تا به این زمان توانسته در زمینه واردات و فروش لوازم ورزشی تخصصی ورزش شنا جزو معدود افراد با تخصص مرتبط در این زمینه باشد که با حول و قوه الهی در دیگر زمینه های ورزشی نیز فعالیت های مثمر ثمر داشته است.

این مجموعه با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه امور ورزشی به صورت حرفه ای در زمینه های ساخت ، تجهیز و راه اندازی مجموعه های ورزشی در سطح استان توانسته نامی خوش از خود بر جای بگذارد و در زمینه تولید اجناس با کیفیت در رسته ورزشهای باشگاهی و بدنسازی نیز وارد شود .

این مجموعه با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه امور ورزشی به صورت حرفه ای در زمینه های ساخت ، تجهیز و راه اندازی مجموعه های ورزشی در سطح استان توانسته نامی خوش از خود بر جای بگذارد و در زمینه تولید اجناس با کیفیت در رسته ورزشهای باشگاهی و بدنسازی نیز وارد شود .

پخش ورزشی آلپ

فروش لوزام ورزشی، تخصصی ورزش شنا و بدنسازی